MoviePotato

Δείτε Ταινίες Online Με Ελληνικούς Υπότιτλους

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν φιλοξενεί σε δικούς της servers ούτε υιοθετεί το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτήν.Αντίθετα συγκεντρώνει και αρχειοθετεί υλικό (με την μορφή υπερσυνδέσμων) από τρίτες σελίδες ελεύθερες στο διαδίκτυο οι οποίες και είναι υπεύθυνες για την εγκυρότητα και ορθότητα του περιεχομένου (video) που προβάλλεται μέσω αυτών.

Η ιστοσελίδα MoviePotato.eu δεν αποθηκεύει τα αρχεία των ταινιών που εκθέτονται στους servers της. Σκοπός μας είναι η έρευνα και η παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με τις κινηματογραφικές ταινίες που κυκλοφορούν και σε καμία περίπτωση δεν προάγουμε την παράνομη παρακολούθηση υλικού. Προτροπή μας είναι πάντα η αγορά ή η ενοικίαση της ταινίας μετά την αξιολόγηση των πληροφοριών που δίνουμε.

Όλα τα links που φιλοξενούνται στο MoviePotato.eu αποτελούν παραπομπές πρός ανεξάρτητες ιστοσελίδες φιλοξενίας video (youtube,dailymotion,vimeo,metacafe,youwatch κλπ) οι οποίες υπόκεινται σε ξεχωριστούς όρους χρήσης,τους οποίους δεν δύναται και δεν υποχρεούται να γνωρίζει η σελίδα.

Οι διαχειριστές της εν λόγω ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για το υλικό που παρέχεται μέσω παραπομπών στις παραπάνω ιστοσελίδες και δεν φέρουν καμία υπαιτιότητα για τυχόν λανθασμένη χρήση των υπερσυνδέσμων από τους χρήστες της σελίδας αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/31/ΕΚ δεν επιβάλλεται σε φορείς παροχής υπηρεσιών η υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν.

Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου.

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν το δικαίωμα να τοποθετούν πληροφοριακό υλικό, καθώς και συνδέσμους σε αρχεία που φιλοξενούνται σε διάφορους διαδικτυακούς χώρους. Οι επισκέπτες μας μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στο υλικό αυτό χωρίς να χρειάζεται βάση της προαναφερθείσας οδηγίας, να ελέγξουν αν είναι παράνομο ή νόμιμο. Το ίδιο ισχύει και για όσους τοποθετούν συνδέσμους σε αρχεία με τον παραπάνω τρόπο. Δεν χρειάζεται να γίνει κάποιος έλεγχος.

Ως ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας MoviePotato.eu, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε τις πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες, ως προς την προέλευση τους. Σκοπός μας είναι η ενημέρωση των επισκεπτών και δεν εγγυούμαστε την αξιοπιστία όσων γράφονται.

Αν θεωρείτε ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων σε περιεχομένο που αναδημοσιεύεται στην ιστοσελίδα αυτή,παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους όρους χρήστης της σελίδας από την οποία έχει αναδημοσιευτεί το link και προβείτε στις ανάλογες ενέργειες για την αφαίρεση του υλικού αυτού.Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας (μέσω της φόρμας επικοινωνίας) και εντός 48 ωρών θα έχουμε προβεί στην αφαίρεση της παραπομπής στο επίμαχο περιεχόμενο που θίγεται.Αυτό προυποθέτει να μας στείλετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πιστοποιούν ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος των δικαιωμάτων.Πιο συγκεκριμένα απαιτείται:

Αποδεικτικά στοιχεία ότι το υλικό σας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:

– Σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα

– E-mail από τον επίσημο ιδιοκτήτη της εταιρείας

– Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, που θα μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.

– Το κείμενο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε, συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο μέσο.

Σε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε πού και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν πληροφορίες, συνδέσεις με το οποίο έχουν αφαιρεθεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν από εσάς όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με αυτό το υλικό.

-Απευθείας τις συνδέσεις με τις σελίδες που περιέχουν αναφορές σε δεδομένα που πρέπει να αφαιρεθούν.

Η αφαίρεση του υλικού θα γίνει σύμφωνα με το νόμο, μέσα σε 48 ώρες.